Go to Top

Završna međunarodna konferencija

Završna međunarodna konferencija u sklopu projekta Implementacija Europske Agende za obrazovanje odraslih 2015.-2017.

Završna međunarodna konferencija u sklopu projekta Implementacija Europske Agende za obrazovanje odraslih 2015.-2017. održana je 16. listopada 2017. godine u hotelu Dubrovnik u Zagrebu.

Odjel za obrazovanje odraslih, Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja spomenuti projekt provodi od 1. studenoga 2015. godine do 31. listopada 2017. godine, uz financijsku pomoć Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije.

Tijekom navedenoga razdoblja provođenja projekta održano je ukupno 20 tribina, 3 studijska putovanja, 4 radionice te 3 zajednička koordinacijska sastanka u cilju promoviranja i poticanja uključivanja javnosti u sustav obrazovanja odraslih.

Glavni cilj projekta bio je izrada dokumenta pod nazivom Smjernice za unapređenje osnovnog obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj te je isti predstavljen tijekom završe konferencije. Ujedno, naglašeno je kako će uskoro uslijediti rad na prijedlogu novog kurikuluma za osnovno obrazovanje odraslih.

Trenutno se spomenuti program osnovnog obrazovanja odraslih izvodi sukladno Nastavnom planu i programu za obrazovanje odraslih iz 2003. godine. Taj program zahtijeva bitne promjene te usklađivanje s trenutnim potrebama i novim normativnim okvirom.
U modelu, koji je predstavljen tijekom završne konferencije, predlaže se da nastava bude organizirana u tri obrazovna razdoblja, i to prema obrazovnim područjima, a ne predmetima, te da se koriste tri modula:

  • modul B koji predstavlja novi program osnovnog obrazovanja odraslih i namijenjen je svim osobama s nezavršenim osnovnim obrazovanjem;
  • modul A koji je namijenjen prvenstveno ranjivim skupinama poput nepismenih osoba, osoba s invaliditetom, osobama bez završenoga osnovnog obrazovanja te migrantima i tražiteljima azila;
  • modul R namijenjen je polaznicima programa osposobljavanja, koji imaju završeno osnovno obrazovanje, no posjeduju najnižu razinu pismenosti, numeričkih vještina te vještina rješavanja problema u složenome tehnološkom okruženju.

Također, najavljen je i novi projekt istoimenoga naziva koji će trajati od 1. studenoga 2017. do 31. prosinca 2019. godine. Cilj istoga jest izrada smjernica za razvoj temeljne vještine čitalačke pismenosti kod odraslih osoba.