Go to Top

Završna konferencija projekta

Završna konferencija projekta Implementacija Europske agende za obrazovanje odraslih 2017. – 2019.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 15. studenoga 2019. godine održana je Završna konferencija  projekta Implementacija Europske agende za obrazovanje odraslih 2017. – 2019. Provedba projekta započela je 1. studenoga 2017. godine, a završava 31. prosinca 2019. godine. Ciljevi projekta slijede Preporuku Vijeća o oblicima usavršavanja: Nove prilike za odrasle (2016.) te Rezoluciju Vijeća Europske unije o obnovljenoj europskoj strategiji za obrazovanje odraslih (2011/C 372/01).

 Projekt se provodio uz financijsku pomoć Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije (EACEA).

U sklopu projekta izrađen je Kurikulum za razvoj temeljnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina odraslih koji je namijenjen odraslim osobama s nisko razvijenim temeljnim digitalnim, matematičkim i čitalačkim vještinama, a usmjeren je na stjecanje osnovnih vještina za komunikaciju na materinskom jeziku i jačanje čitalačke pismenosti, stjecanje osnovnih matematičkih vještina i numeričke pismenosti te osnovnih digitalnih vještina i vještina za rješavanje problema u okružju s razvijenom tehnologijom.

Izradi kurikuluma prethodilo je istraživanje Digitalne kompetencije polaznika programa osposobljavanja i usavršavanja u Republici Hrvatskoj koje su proveli Iva Černja, mag. educ. psyh. i doc. dr. sc. Dario Pavić, koji je na konferenciji predstavio rezultate istraživanja.

Članovi Radne skupine za izradu Kurikuluma za razvoj temeljnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina odraslih doc. dr. sc. Tihomir Žiljak, doc. dr. sc. Goran Lapat i doc. dr. sc. Višnja Rajić, predstavili su kurikulum.

Kako bi se osigurala provedba kurikuluma, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sljedećem će razdoblju pokrenuti aktivnosti usmjerene na izradu alata i protokola za provjeru ulaznih kompetencija polaznika, digitalnih obrazovnih sadržaja, programa obrazovanja nastavnika te pilot-provedbu programa obrazovanja nastavnika i polaznika.

Kurikulum za razvoj temeljnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina odraslih i rezultati istraživanja Digitalne kompetencije polaznika programa osposobljavanja i usavršavanja u Republici Hrvatskoj objavljeni su u brošuri koja je predstavljena na konferenciji.