Go to Top

STUDIJSKO PUTOVANJE U RIM (ITALIJA)

U sklopu projekta Implementacija EU Agende za obrazovanje odraslih 2017.- 2019., u razdoblju od 07. – 09. studenoga 2018. godine, organizirano je studijsko putovanje u Rim (Italija) za članove Radne skupine zadužene za izradu Kurikuluma za stjecanje temeljnih vještina za čitalačku, matematičku i digitalnu pismenost niže obrazovanih odraslih osoba.
Svrha studijskog putovanja je upoznavanje primjera dobre prakse o načinu izvođenja programa za obrazovanje odraslih, primjeni udžbenika u obrazovanju odraslih te o modelu financiranja obrazovanja odraslih kroz posjete ustanovama za obrazovanje odraslih.
Industrijsko tehnička škola Galileo Galilei (Istituio tecnico industrialestale Galileo Galilei- I.T.I.S Galileo Galilei), jedna od najstarijih industrijskih škola u Rimu, obrazovanje odraslih provodi u programima iz područja elektrotehnike, automatizacije, telekomunikacije, mehanike i mehatronike, konstrukcije zrakoplova te primijenjene znanosti Lyceum. Odrasli polaznici prije polaženja programa obrazovanja koje provodi škola, imaju obvezu položiti ispit kojim se provjeravaju opća znanja te stručni dio programa u kojem se žele obrazovati.
Najveći broj polaznika čine migranti, koji prije polaženja programa obrazovanju odraslih imaju obvezu polažiti ispit za provjeru jezičnih kompetencija te steći jezične kompetencije na razini A2 prema Europskom kvalifikacijskom okviru. Provjeru jezičnih kompetencija vrši Regionalni centar za obrazovanje odraslih (CPIA) nakon odslušanih 200 sati Talijanskog jezika. Polaznici su unutar dvije godine obvezni položiti ispit iz jezičnih kompetencija koji je ujedno i preduvjet za dozvolu boravaka u Republici Italiji. Završetkom programa obrazovanja odraslih polaznici stječu kvalifikacije potrebne za tržište rada a nastava se uglavnom održava u večernjim satima. Država u potpunosti financira obrazovne programe za sve odrasle polaznike.
Regionalni centar za obrazovanje odraslih (Centro Provinciale di Istruione Adulti- CPIA), autonomna institucija u nadležnosti Ministarstva obrazovanja i istraživanja broji 120 ustanova, od kojih se 5 nalazi u Rimu a programe obrazovanja odraslih izvode i u zatvoru u Parmi. Regionalni centar za obrazovanje odraslih nudi mogućnost mladim ljudima koji su izgubili pravo na redovno obrazovanje te odraslima i migrantima bez završenog programa obrazovanja stjecanje temeljnih kompetencija: čitalačke, matematičke i digitalne. U dogovoru s Ministarstvom unutarnjih poslova obavljaju provjeru jezičnih kompetencija svih useljenika u Italiju.

U svom radu stavljaju poseban naglasak na integraciju imigranata, suradnju s lokalnom zajednicom i kulturnim institucijama te ističu da se migranti uključuje u programe obrazovanja odraslih zajedno s Talijanima kako bi se što uspješnije pripremili za tržište rada i suživot.

Regionalni centar za obrazovanje odraslih provodi provjeru temeljnih kompetencija, a polaznici imigranti obvezno pohađaju 200 sati talijanskoga jezika i 400 sati općeobrazovnog programa. Za izvođenje obrazovnih programa koriste se udžbenici prilagođeni polaznicima obrazovanja odraslih.