Go to Top

Studijsko putovanje u Donegal (Irska)

U sklopu projekta Implementacija EU Agende za obrazovanje odraslih 2017.-2019., u razdoblju od 25. – 27. veljače 2018. godine, organizirano je studijsko putovanje u Donegal (Irska).

Na studijskome putovanju sudjelovali su moderatori, imenovana savjetnica iz Agencije za odgoj i obrazovanje, voditelj istraživanja koje će biti provedeno sklopu projekta i predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja,ujedno i nacionalni koordinator projekta.

U instituciji Donegal Education and Training Board (u daljnjem tekstu: Donegal ETB) održan je sastanak sa članovima uprave te zaposlenicima. Spomenuta institucija pruža širok raspon obrazovnih usluga te aktivno radi na njihovom daljnjem unapređenju u županiji, ponajprije u skladu s potrebama lokalne zajednice. Sudionici studijskoga putovanja upoznali su se s uslugom FETFurther Education and Training (Daljnje obrazovanje i osposobljavanje) te programima koje gore spomenuta institucija provodi u županiji. Na uvid su im dane brojne prezentacije te pregled svega što usluga FET uključuje:

· Vještine potrebne za rad – program koji odraslim osobama, s niskom razinom stečenih kvalifikacija, pruža podršku na radnom mjestu

· Osnovno obrazovanje – program namijenjen odraslim osobama koje žele unaprijediti svoje vještine čitanja, pisanja i računanja te steći kvalifikaciju

· Digitalne vještine – program koji odraslim osobama pruža podršku vezanu uz stjecanje digitalnih kompetencija

· Tematski tečajevi – uključuju teme vezane uz turizam, maloprodaju ili hortikulturu

· Knjige i resursi – program koji je razvio Donegal ETB kako bi se pružila potpora stvaranju okruženja usmjerenog prema odraslom polazniku

Nastavno na navedeno, sudionici studijskoga putovanja upoznali su se s implementacijom programa temeljnih vještina odraslih osoba što je od iznimnog značaja za provođenje ovoga projekta. Naime, upravo je razvoj temeljnih vještina odraslih osoba (digitalne, matematičke i čitalačke pismenosti) u fokusu provođenja istoga, a kao finalni proizvod predviđena je izrada Kurikuluma za razvoj temeljnih vještina odraslih osoba (digitalne, matematičke i čitalačke pismenosti).

unnamed

Nakon prezentacije i diskusije, sudionici studijskoga putovanja posjetili su naredna dva centra za obrazovanje i osposobljavanje koji također provode programe vezane uz stjecanje temeljnjih vještina odraslih osoba. U istima im je omogućen razgovor s predavačima te polaznicima pojedinih programa.