Go to Top

Studijski posjet radne skupine

STUDIJSKI POSJET RADNE SKUPINE I PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Članovi radne skupine koja u sklopu četvrtog ciklusa projekta ‘Implementacija Europske agende za obrazovanje odraslih’ izrađuje Kurikulum za razvoj osnovnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina  i predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja sudjelovali su na studijskom putovanju u Beču od 27. veljače do 1. ožujka 2019. godine. U suradnji s austrijskim kolegama organizirani su posjeti ustanovama koje provode formalno i neformalno obrazovanje odraslih: Inicijativa za obrazovanje odraslih, ABZ Austria, WUK i INTERFACE.
Inicijativu za obrazovanje odraslih (The Austrian Initiative for Adult Education, IEB) osnovala je Vlada Republike Austrije u cilju stvaranja što boljeg modela obrazovanja odraslih osoba koje imaju nedovoljno razvijene osnovne vještina. Od 2015. godine Inicijativa za obrazovanje odraslih (IEB) sufinancira se iz Europskoga socijalnog fonda (ESF) osiguravajući besplatno obrazovanje mlađim polaznicima s niskom razinom osnovnih vještina te osnovno obrazovanje svim odraslim polaznicima. Predstavljeno je funkcioniranje nacionalnih okvira za provedbu obrazovanja odraslih. Inicijativa je u procesu donošenja Kurikuluma za razvoj osnovnih vještina koji će postati obvezan za sve ustanove koje provode obrazovanje odraslih. Novi Kurikuluma temelji se na: potrebama odraslih polaznika; integraciji i prijenosu znanja na polaznike; radu u manjim grupama; treningu, savjetovanju i smjernicama za učenje te nastavku pružanja usluga savjetovanja nakon završetka programa za obrazovanje odraslih. Kurikulum je usmjeren na samostalno učenje polaznika s naglaskom na organiziranje vremena i učenja, njemačke govorne vještine te vještine iz matematičke i digitalne pismenosti.
ABZ Austria je neprofitna organizacija koja se od 1992. godine bavi pitanjem položaja žena u društvu, obrazovanjem i savjetovanjem žena te ravnopravnošću spolova na tržištu rada. Ima 150 zaposlenih koji djeluju na 14 lokacija u pet saveznih pokrajina. Financiraju se projektima te iz državnoga i pokrajinskoga proračuna, kao i lokalnom dotacijom. U samome imenu organizacije ABZ Austria sadržana su tri glavna cilja djelovanja: rad (Arbeit), obrazovanje (Bildung) i budućnost (Zukunfkt) žena u Austriji, s naglaskom na stvaranje uvjeta za jednakost žena na tržištu rada. U suradnji s Inicijativom za obrazovanje odraslih ABZ Austria provodi modularne programe obrazovanja za razvoj temeljnih vještina: niže obrazovanih žena, žena s migrantskim podrijetlom, žena pristiglih iz ratom zahvaćenih zemalja na Bliskom istoku, žena koje su na porodiljnom dopustu, ali i visokoobrazovanih žena koje žele promijeniti posao ili karijeru. ABZ Austria omogućila je uvid u njihove radne materijale za provođenja obrazovanja odraslih te razgovor s predavačima koji izvode programe obrazovanja odraslih i polaznicima programa obrazovanja odraslih.

WUK je institucija koja provodi osnovno obrazovanje i obvezno obrazovanje za odrasle polaznike s početnim znanjem njemačkoga jezika na A2 razini prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Programom osnovnog obrazovanja pripremaju polaznike obrazovanja odraslih za nastavak daljnjeg školovanja ili osposobljavanja programima obveznog obrazovanja. Polaznici se, ovisno o stečenom znanju i vještinama iz općeg znanja, njemačkoga jezika te iz matematike i digitalne pismenosti, grupiraju u tri skupine, a na kraju obrazovanja stječu uvjerenje o usvojenosti temeljnih vještina. U provedbi programa naglasak je na individualnom pristupu i potrebama svakog polaznika. Uz programe za obrazovanje odraslih provode i karijerno savjetovanje polaznika. Ciljne skupine su migranti, posebno ratne izbjeglice, ali i ekonomski migranti.
INTERFACE, neprofitna organizacija koja se isključivo bavi obrazovanjem izbjeglica iz ratom pogođenih područja i ekonomskim migrantima. INTERFACE provodi programe obrazovanja za jačanje osnovnih matematičkih i čitalačkih vještina mladih od 16 godina do 25 te žena. Svojim polaznicima pružaju punu potporu, od pronalaska odgovarajućeg smještaja do pronalaženja prvog posla tako da s velikim korporacijama npr. Bosch ima ugovore o suradnji te im šalju odgovarajuće praktikante, što se pokazalo kao primjer dobre suradnje između organizacije koja provodi obrazovanje odraslih i korporacija. S polaznicima rade certificirani predavači, socijalni radnici te psiholozi kako bi im pomogli u što boljoj adaptaciji na novu životnu situaciju. Ženama koje su njihovi polaznici nakon završetka programa za stjecanje osnovnih vještina na raspolaganju su stručnjaci za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere. Obrazovanje mladih provodi se u četiri modula, ovisno o razini znanja polaznika. Sredstva za fnanciranje organizacija osigurava provođenjem projekata iz Europskoga socijalnog fonda (50%) te iz državnoga (25%) i lokalnoga proračuna (25%).