Go to Top

SASTANAK MODERATORA RADNE SKUPINE S POMOĆNIKOM MINISTRICE VLADOM PRSKALOM, prof.

SASTANAK MODERATORA RADNE SKUPINE ZA IZRADU KURIKULUMA ZA RAZVOJ OSNOVNIH DIGITALNIH, MATEMATIČKIH I ČITALAČKIH PISMENOSTI S POMOĆNIKOM MINISTRICE VLADOM PRSKALOM, prof.

Nacionalna koordinatorica i projektna menadžerica projekta Implementacija EU agende za obrazovanje odraslih 2017. – 2019. dr. sc. Verica Batur otvorila je sastanak pomoćnika ministrice Vlade Prskala, prof. s moderatorima Radne skupine zadužene za izradu Kurikuluma za razvoj osnovnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih pismenosti: prof. dr. sc. Tihomir Žiljak, doc. dr. sc. Goran Lapat, doc. dr. sc. Višnja Rajić i voditeljicom Odjela za obrazovanje odraslih Davorkom Schmidt, mag. educ., održan 8. ožujka 2019. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Na početku sastanka nacionalna koordinatorica pozdravila je sve prisutne i zahvalila pomoćniku ministrice za prijam članova Radne skupine zadužene za izradu Kurikuluma za razvoj osnovnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih pismenosti. Istaknuvši važnost prijma od pomoćnika ministrice kao potporu radu članovima Radne skupine, nacionalna koordinatorica obavijestila je prisutne o prihvaćanju Izvješća o projektnim aktivnostima četvrtog ciklusa projekta Implementacija Europske agende za obrazovanje odraslih 2017. – 2019. provedenim u 2018. godini od Europske komisije i Izvršne agencije EACEA. U prihvaćenom izvješću Europska komisija i Izvršna agencija EACEA posebno pohvaljuju izradu kurikuluma za obrazovanje odraslih koji slijedi smjernice i preporuke Europske komisije za obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje te se smatraju da će se time pridonijeti povećanju polaznika obrazovanja odraslih.

Radna skupina podnijela je pomoćniku ministrice Izvješće sa studijskog putovanja u Beču (Austrija) o održanim sastancima u ustanovama koje provode obrazovanje odraslih: Inicijativa za obrazovanje odraslih (The Austrian Initiative for Adult Education, IEB), ABZ Austria, WUK za obrazovanje i savjetovanje (WUK Bildung und Beratung) i Interface Wien. Posebnost ovoga studijskog putovanja je u izrazito susretljivom i domaćinskom prijmu te stručnom pristupu i iscrpnom predstavljanju funkcioniranja austrijskog sustava obrazovanja odraslih s naglaskom na osnovne vještine. Austrija je uspjela svoje javne politike vezane uz obrazovanje i obrazovanje odraslih prilagoditi obrazovnim politikama Europske unije, a jedan od prioriteta državne politike je obrazovanje odraslih s ciljem jačanja osnovnih vještina te cjeloživotnog učenja. Cjelokupno obrazovanje odraslih za jačanje temeljnih vještina u Austriji financirano je iz javnih izvora (kao i u drugim europskim državama koje smo posjetili u sklopu ovog projekta: Irska, Njemačka, Italija) i to kombinacijom sredstava Europskoga socijalnog fonda, nacionalnih i lokalnih proračuna. Praćenje utroška sredstava ESF pojednostavljeno je kako bi se povećala efikasnost, smanjilo suvišno administriranje i zadržala kontrola utroška sredstava. Vrijedna saznanja iz posjeta ustanovama za obrazovanje odraslih u Beču su ona o postupku i načinu odabira andragoških djelatnika te broju propisanih sati obvezne edukacije andragoških djelatnika. Pri odabiru andragoškoga djelatnika naglasak je na pristupu i osjećaju za rad s odraslim polaznicima. Odabrani andragoški djelatnik (nastavnik u obrazovanju odraslih) dužan je pohađati propisanih 300 sati edukacije kako bi stekao vještine potrebne za izvođenje nastave odraslim polaznicima. Najveći broj polaznika obrazovanja odraslih u Austriji su migranti. Sa svakom grupom koja je uključena u programe obrazovanja odraslih radi i socijalni pedagog.

Radna skupina izložila je pomoćniku ministrice trenutačno stanje obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj te skrenula pozornost na to da je u Republici Hrvatskoj andragoška djelatnost nedovoljno razvijena kao znanstvena disciplina. Posljednji andragoški priručnik objavljen je 1985. godine. Izvođenje nastave u programima obrazovanja odraslih predstavlja svojevrstan izazov jer dobar nastavnik u redovitom sustavu obrazovanja nije nužno i dobar nastavnik u programima za obrazovanje odraslih. Pomoćnik je informiran o rezultatima provedenog istraživanja ”Digitalne kompetencije polaznika programa osposobljavanja i usavršavanje u Republici Hrvatskoj” o razini digitalne pismenosti odraslih polaznika programa za obrazovanje i osposobljavanje. Rezultati navedenog istraživanja su porazni te će podizanje razine digitalnih vještina odraslih polaznika u današnjemu modernom i suvremenom društvu biti veliki izazov.

Istaknuto je da Radna skupina dovršava izradu Kurikuluma, a za njegovo provođenje nužna je sinergija između Ministarstva znanosti i obrazovanja i provoditelja. Naglašeno je da je nakon objave Kurikuluma za razvoj osnovnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina potrebno osigurati dostatna financijska sredstva za njegovo provođenje što podrazumijeva edukaciju andragoških djelatnika koji će izvoditi programe prema novome Kurikulumu te tiskanje novih nastavnih i radnih materijala. Prijedlog moderatora Radne skupine je da se uz pripremu nove strategije, odnosno perspektive za financijsko razdoblje 2021. – 2028. jasno definiraju strateški ciljevi i prioriteti, posebno prilikom izrade novih operativnih programa radi mogućnosti financiranja petog ciklusa projekta iz europskih fondova. Projektni tim za peti ciklus (2020. – 2021.) projekta Implementacije Europske agende za obrazovanje odraslih u sklopu programa ERASMUS+ planira sažetak u kojem bi se pristupilo pilot-projektu osposobljavanja 70 andragoških djelatnika te uz platformu obrazovanja odraslih omogućila online dostupnost radnog materijala za izvođenje programa svim polaznicima i predavačima. Istaknuto je kako je u strukturi Europskoga socijalnog fonda važna pomoć svih, posebno u dijelu Operativnoga programa za učinkovitost ljudskih potencijala.

Pomoćnik je zahvalio na opsežnome izlaganju o aktivnostima koje provodi Odjel za obrazovanje odraslih, Radna skupina i projektni tim te izrazio zadovoljstvo zbog prihvaćenog Izvješća o projektnim aktivnostima četvrtog ciklusa projekta Implementacija Europske agende za obrazovanje odraslih 2017. – 2019. provedenim u 2018. godini od Europske komisije i Izvršne agencije EACEA. Istaknuo je da je dobio širu sliku o stanju obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj te da je cilj Ministarstva slijediti preporuke Europske komisije u obrazovanju odraslih s naglaskom na jačanju temeljnih vještina.

Zaključeno je da je sastanak važna potpora Ministarstva znanosti i obrazovanja promociji, donošenju i stvaranju preduvjeta za provedbu Kurikuluma za razvoj osnovnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina odraslih osoba.