Go to Top

Projekt Implementacija EU Agende

Projekt Implementacija EU Agende za obrazovanje odraslih 2017.-2019. – treća radionica.

Treća radionica u sklopu projekta Implementacija EU Agende za obrazovanje odraslih 2017.-2019. održana je u hotelu Frankopan u Ogulinu 12., 13. i 14. rujna 2018. godine.

Na trodnevnoj radionici sudjelovali su moderatori, stručnjaci iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Agencije za odgoj i obrazovanje, predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i imenovani nastavnici matematike i hrvatskog jezika. Radionica je održana pod vodstvom doc. dr. sc. Tihomira Žiljka.

Radionica je nastavak aktivnosti na izradi kurikula temeljnih vještina odraslih osoba (digitalne, čitalačke i matematičke pismenosti). U Ogulinu je završena radna inačica kurikula za jačanje čitalačke pismenosti odraslih. Ovaj kurikul namijenjen je polaznicima obrazovanja odraslih koji trebaju steći osnove komunikacijske kompetencije nužne u svakodnevnim životnim, profesionalnim i obrazovnim situacijama (nastavak školovanja). Ciljevi, očekivani ishodi, sadržaji i aktivnosti kurikuluma čitalačke pismenosti usklađeni su i integrirani su s ciljevima, očekivanim ishodima, sadržajima i aktivnostima matematičke i digitalne pismenosti. Povezanost ovih triju pismenosti se provlači tijekom cijelog procesa izrade kurikula. Zbog toga je već u Ogulinu započet proces izrade kurikula matematičke pismenosti, koji se nastavlja na sljedećoj radionici.

Sljedeća radionica bavit će se matematičkom pismenošću odraslih te povezivanjem matematičke i čitalačke pismenosti s rješavanjem problema u složenim tehnološkim okruženjima, to jest s digitalnom pismenošću. Na taj način Ministarstvo znanosti i obrazovanja učinkovito i djelotvorno radi na važnom području obrazovanja odraslih pripremanjem programa za jačanje temeljnih vještina odraslih osoba.

Sudionici radionice posjetili su Pučko otvoreno učilište Ogulin, gdje ih je dočekala zamjenica gradonačelnika Ivana Salopek Šumonja te ravnateljica POU Ogulin sa suradnicima. Suradnja radne skupine s lokalnim provoditeljima obrazovanja odraslih je ključna, jer će kvaliteta i efikasnost provedbe napravljenih kurikula ovisiti o ustanovama za obrazovanje odraslih i njihovim stručnjacima. Ova radionica bila je prilika i da se sudionici zahvale kolegici Mariji Marcelić, koja odlazi u mirovinu, na dosadašnjoj uspješnoj suradnji i pomoći u radu na ovom i prijašnjim projektima.