Go to Top

Održana 6. radionica za izradu Kurikuluma

Održana 6. radionica za izradu Kurikuluma za razvoj osnovnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina odraslih osoba

U sklopu projekta Implementacija Europske agende za obrazovanje odraslih 2017. – 2019. u Zagrebu je od 6. do 7. lipnja 2019., pod vodstvom doc. dr. sc. Tihomira Žiljka, održana šesta dvodnevna radionica Radne skupine za izradu Kurikuluma za razvoj osnovnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina odraslih osoba na kojoj je dovršen Kurikulum za razvoj osnovnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina odraslih osoba.

Predstavljen je nacrt uvodnog dijela Kurikuluma koji će sadržavati: opisan i razrađen cilj i svrhu izrade Kurikuluma; krajnje korisnike Kurikuluma; način provođenja Kurikuluma; model financiranja te opis prakse europskih zemalja. Također, u uvodnom dijelu Kurikuluma za razvoj osnovnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina odraslih osoba  opisat će se  tri modula (modul A, B i R) kompetencijskog modela obrazovanja odraslih i definirati do koje razine PIAACA-a će se jačati osnovne vještine. Uvodni dio sadržavat će i osvrt na dosadašnja četiri ciklusa projekta Implementacije Europske agende za obrazovanje odraslih. Prije recenzije samog Kurikuluma usuglasit će se metodologija izrade sva tri dijela Kurikuluma: digitalne pismenosti, matematičke pismenosti i čitalačke pismenosti te ujednačiti pojmovi i stručna terminologija.

Dogovoreno je održavanje završnog koordinacijskog sastanka Radne skupine za izradu Kurikuluma za razvoj osnovnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina odraslih osoba na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu na koji se planiraju pozvati predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencije za odgoj i obrazovanje, predstavnici učilišta za obrazovanje odraslih te Radna skupina za izradu Kurikuluma.