Go to Top

Njemačka studijsko putovanje

U sklopu projekta organizirano je treće studijsko putovanje, u Bonn, Njemačku, u razdoblju od 4. do 8. rujna 2017. godine.
Na studijskome putovanju sudjelovali su predstavnici projektnoga tima, predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, predstavnici koordinacijske skupine projekta, predstavnici Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te vanjski stručnjaci angažirani na projektu.
Prema posljednjim podacima, u Njemačkoj je udio odraslih osoba u obrazovanju odraslih 15%.
Do 1990. godine Bonn je bio glavni grad Zapadne Njemačke i sjedište značajnih državnih institucija s razvijenim gospodarstvom, ekonomijom. Nakon 1990. godine značajne institucije sele se u Berlin, ali unatoč tome Bonn ostaje sjedište mnogih obrazovnih institucija upravo u području obrazovanja odraslih.
Jedna od značajnih ustanova je nacionalna Agencija (National Agency „Education for Europe“ at the Federal Institute for Vocational Education and Training) zadužena za praćenje sustava obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i provedbe nacionalnih i međunarodnih projekata. U svakodnevnom radu usko surađuju s ministarstvom nadležnim za obrazovanje i istraživanje, sa sindikatima, udrugama, poslodavcima. Agencija je nositelj provedbe projekta Implementacija EU Agende za obrazovanje odraslih u Njemačkoj, platforme za obrazovanje odraslih EPALE, projekta EU PASS te provedbe više projekata iz programa Erasmus+.
Glavno nadležno tijelo je Ministarstvo obrazovanja i istraživanja (Federal Ministry of Education and Research), uspostavljeno 1955. godine. Veliki udio nacionalnih sredstava usmjeravaju na strukovno obrazovanje (dualno obrazovanje) i usavršavanje, a samo u 2016. godini godišnji proračun iznosio je 16.400.265.000 eura. U razdoblju od 2010. do 2011. godine provedeno je nacionalno istraživanje LEO (Level One Study) koje je pokazalo zapanjujući podatak za Njemačku da 7,5 milijuna odraslih osoba u dobi od 18 do 64 godine ne zna čitati ni pisati. Uglavnom je riječ o muškoj populaciji rođenih u Njemačkoj, sa završenom nižom srednjom školom, te zaposlenima u građevinskom sektoru, uslužnim djelatnostima. Upravo taj podatak dodatno je upozorio na postojanje problema velikog broja nepismenih osoba i potrebu osvješćivanja javnosti o važnosti uključivanja u sustav obrazovanja odraslih. U tu svrhu napravljena je značajna medijska kampanja i razvijen je program/platforma pod nazivom MY KEY TO THE WOLRD koji omogućava svakom pojedincu da sam online pristupom dodatno testira svoje dosadašnje znanje i razinu stečenih kompetencija. U području strukovnog obrazovanja značajan je Institut Fedral Institute for Vocational Education and Training koji djeluje pod Ministarstvom te zapošljava oko 650 zaposlenika u pet uprava.
Institucija koja se također aktivno bavi povećanjem temeljnih vještina odraslih osoba te osvješćivanjem javnosti je Coordination office of the National Decade for Literacy and Basic Skills koja radi na smanjenju funkcionalne nepismenosti, povećanju opće razine ključnih kompetencija odraslih osoba. Zajednički surađuju s predstavnicima Katoličke crkve, poslodavcima, sindikatima na području istraživanja, osvješćivanja javnosti o problemu nepismenosti, profesionalizacije nastavnoga kadra u području obrazovanja odraslih i provedbi projekata.
Značajna institucija na nacionalnoj razini je Institut za obrazovanje odraslih (German Institute for Adult Education) koji je osnovan 1957. godine. Aktivno se bave istraživanjima usmjerenim na sam proces obrazovanja odraslih, obrazovne ustanove, kao i nastavnicima u sustavu te problemom nepismenosti u Njemačkoj. Također rade na razvijanju online platforme za samoprocjenjivanje vještina odraslih osoba.
Kao veliki izazov u području obrazovanja odraslih predstavnici ističu veliki broj azilanta i njihovo uključivanje u društvo, učenjem njemačkoga jezika i stjecanja potrebnih vještina. Na tom području aktivna je privatna ustanova Bildungsforum Lerwelten koja provodi programe za azilante, uključujući programe pismenost. Ustanova je osnovana 1979. godine, čak 75% aktivnosti sufinancira se za njezinu djelatnost iz državnoga proračuna, a ostatak i od partnera. Nastava za azilante organizirana je u manjim razredima od 10 do 15 polaznika koji dolaze iz raznih zemalja te naglašavaju individualni pristup svakom polazniku osiguravajući ugradnju dodatnih sadržaja u kurikulum prema potrebi. Polaznicima su osigurani nastavni materijali izrađeni ponajprije za odrasle osobe te prilagođeni njihovoj dobi.
U sklopu studijskoga posjeta organizirani su i posjeti institucijama smještenim u Düsseldorfu i Kolnu. Neprofitna organizacija koja djeluje od 1947. godine u regiji Westphalia je Federal State Adult Education Centre Association. Okuplja 130 ustanova za obrazovanje odraslih te dva centra za obrazovanje odraslih. Aktivno obrazuju odrasle osobe, nude savjetodavne usluge, provode projekte, partnerstvo sa svojim članicama te ostalim ustanovama u Bonnu i Berlinu. U 2015. godini ukupno su proveli 36.000 programa, a najveći udio odraslih polaznika bio je u sektoru zdravstva. U 2016. u centrima za obrazovanje odraslih ukupno je održano 396 tečajeva u području pismenosti i ključnih kompetencija. Također pružaju mogućnost završetka cijele osnovne škole za odrasle osobe koje nemaju završeno osnovno obrazovanje, što ukupno traje tri godine (redovita osnovna škola u Njemačkoj traje devet godina).
U Kölnu također djeluje neprofitna organizacija osnovana 2002. godine pod nazivom Learning Region – Cologne Network & University of Cologne koja naglasak stavlja na cjeloživotno učenje i učenje ključnih kompetencija na radnome mjestu. Glavna ciljna skupina su im zaposlenici koji imaju slabo razvijene vještine i ključne kompetencije te im žele omogućiti aktivno sudjelovanje u ekonomskome i društvenome životu. Kompetencije koje žele dodatno razviti u zaposlenika su profesionalne kompetencije, matematičke kompetencije, metodološke kompetencije, društvene kompetencije i samo vrednovanje.
Jedan od centara za obrazovanje odraslih koji financira navedena ustanova iz Düsseldorfa je German Adult Education Association. Djeluju kao partner ostalim organizacijama, ali se i samostalno bave istraživanjima i rješavanjem problema nepismenosti te izradom kurikuluma za promociju odraslih u području pismenosti. U 2004. godini izradili su portal pod nazivom Ich will lerner (Želim učiti) koji omogućava lakše učenje i svladavanje njemačkoga jezika za početnike, kao i za strance koji žele raditi u Njemačkoj.