Go to Top

Europska iskustva – Litva

EUROPSKA ISKUSTVA – LITVA

 

 

 

Projektni tim zajedno s ostalim stručnjacima iz područja obrazovanja u sklopu studijskog putovanja posjetilo je najveću baltičku zemlju, Litvu.

 

 

 

Tijekom petodnevnog boravka u glavnom gradu Vilniusu, organiziran je posjet u značajne ustanove za sustav obrazovanja odraslih i time se pobliže upoznalo s litvanskim sustavom obrazovanja općenito.

 

 

 

Općenito sustav obrazovanja odraslih u Litvi može se podijeliti na dva područja: formalno i neformalno učenje. Formalno obrazovanje obuhvaća osnovno obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje i visoko obrazovanje

 

 

 

Jedna od posebnosti unutar cjelokupnog sustava je naglasak na neformalnom učenju i osvješćivanju javnosti o važnosti istoga. Sukladno tome jedan od prvih posjeta bio je u Ministarstvu obrazovanja i znanosti (Ministry of Education) u kojemu je osnovan Odjel za neformalno obrazovanje. Bitna prekretnica za neformalno obrazovanje bila je 2014. godina kada je nacionalna Vlada dala potvrdu za osnivanje Vijeća za neformalno obrazovanje odraslih (Non-formal Adult Education Council). Strukturu vijeća čine predstavnici svih značajnih ustanova od obrazovnih institucija do poslodavca. Iste godine izmijenjen je postojeći Zakon o neformalnom obrazovanju odraslih i nastavku obrazovanja (Law on Non-Formal Adult Education and Continuing Learning ) koji jasno definira ključne aspekte obrazovanja odraslih i nastavka obrazovanja- planiranje, organiziranje, financiranje i osiguranje kvalitete. Također izrađen je Akcijski plan za razvoj neformalnog obrazovanja odraslih 2014-2016. U Akcijskom planu pozornost je usredotočena na razvoj ključnih kompetencija i planiranja / koordinacije.

 

 

 

Litvanski sustav obrazovanja uređen je s nizom zakonodavnih akata: Zakon o obrazovanju (Law of Education, 2003), Nacionalna strategija obrazovanja (National Education Strategy, 2013-2022), Zakon o strukovnom obrazovanju (Law on Vocational Training, 1997), Zakon o neformalnom obrazovanju odraslih (Law on Non-formal Adult Education, 1998), Zakon o specijalističkom obrazovanju (Law on Special Education, 1999), Zakon o visokom obrazovanju (Law on Higher Education, 2000), Zakon o znanosti i studijima (Law on Science and Studies, 2002) te ostali značajni akti.

 

 

 

Dobna granica za uključivanje  u sustav obrazovanja odraslih je navršenih 18 godina. Odrasli imaju mogućnost uključit se u 24 škola i centara za obrazovanje odraslih koji pružaju mogućnost osnovnog obrazovanja odraslih. Osim toga, vrlo aktivne u zajednici su Učilišta za treću životnu dob (Third Age Universities) koji trenutno ima 55 u Litvi.

 

 

 

Osim nacionalnog Ministarstva, ključna ustanova za razvoj sustava je Centar za kvalifikacije, strukovno obrazovanje i za razvoj izobrazbe (Qualifications and Vocational Education and Training Development Centre) koji djeluje od 1996. godine pod nadzorom Ministarstva obrazovanja i znanosti. Glavne aktivnosti Centra su: razvoj kvalifikacija i strukovnog obrazovanja, poboljšanje strukovnog obrazovanja i povećanje uključivosti u strukovno obrazovanje, razvoj kulture kvalitete, vanjske procjene i drugih srodnih metodologija, pružanje preporuka za poboljšanje kvalifikacija strukovnih nastavnika.

 

 

 

U sustavu obrazovanja odraslih, značajnu ulogu ima nevladina udruga Litvanska udruga za obrazovanje odraslih (Lithuanian Association of Adult Education). Udruga okuplja 36 institucija i trenutno broji 120 članova. Primarna aktivnost udruge je umrežavanje i stvaranje partnerstva, zagovaranje ideje cjeloživotnog učenja i obrazovanja, dijeljenje iskustava i informacija.

 

 

 

Tijekom posjeta organiziran je susret s predstavnicima škola i centara obrazovanja odraslih u njihovim ustanovama.  Ustanova imenovana po poznatoj litvanskoj spisateljici Gabriele Petkevičaitė-Bitė Adult Education Centre, koja provodi formalno i neformalno obrazovanje, zatim posjet državnoj školi Židinio Adult Gymnasium koja stavlja naglasak na individualan pristup svakom polazniku i Vilnius Varpo adult secondary school koja slovi za najstariju školu za obrazovanje odraslih od 1940. godine a posebnost škole je vlastiti povijesni muzej škole otvoren za javnost.

 

 

 

Organiziran je i susret u  nevladinoj ustanovi za visoko obrazovanje Vilnius Co-operative College koja je specijalizirana za područje ekonomije, financija, poduzetništva i informacijskih tehnologija, te tim pruža mogućnost obrazovanja u redovitom i izvanrednom studiju, ali i mogućnost neformalnog obrazovanja, poput učenja stranih jezika.

 

 

 

Također, organiziran je posjet penološkoj ustanovi, Škola za obrazovanje odraslih u zatvoru (Vilnius Education Centre- adult school at prison), koja djeluje u sklopu zatvora u Vilniusu i pruža mogućnost zatvorenicima za stjecanje srednjoškolskog obrazovanja.

 

 

 

Studijsko putovanje u Litvu poslužilo je kao primjer dobre prakse funkcioniranja sustava obrazovanja odraslih s naglaskom na važnosti neformalnog obrazovanja te stvaranju veza i kreiranju ideja za daljnju suradnju i međunarodno povezivanje.

 

 

 

 

 

 

 

U prvom projektu Implementacije EU AGENDE posjetili smo Norvešku, Austriju i Irsku kako bismo vidjeli primjere dobre prakse u anglosaksonskom, skandinavskom i germanskom obrazovnom miljeu. Ovim putem u Litvu uočili smo da i tranzicijske zemlje, koje imaju sličnu povijest poput RH, imaju itekako razrađene i funkcionalne sustave obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja od kojih možemo dosta toga pabirčiti u svrhu unaprijeđenja nacionalnog sustava obrazovanja odraslih RH. Studijski posjet u Litvu otvorio nam je mogućnost partnerstava s raznim dionicima sustava poput udruga ravnatelja, ustanova, državne agencije i ministarstva te privatnih i javnih ustanova za provođenje formalnih i neformalnih programa obrazovanje odraslih. 

<h2>Fotogalerija Litva</h2>

 

 

 

 

 

<hr />