Go to Top

Europska iskustva – Francuska

U sklopu projektne aktivnosti, organizirano je petodnevno studijsko putovanje u Francusku, Pariz s ciljem daljnjeg upoznavanja dobrih primjera prakse europskih zemalja u funkcioniranju sustava obrazovanja odraslih.

Projektni tim zajedno s ostalim stručnjacima iz područja obrazovanja, posjetili su niz relevantnih institucija u Parizu, uključujući nacionalno ministarstvo, regionalne i lokalne institucije te privatna udruženja koja zajednički sudjeluju u provedbi programa obrazovanja odraslih i osvješćivanju cjeloživotnog učenja.

Zbog nedostatka potrebnih vještina za postizanje određenih kvalifikacija ili stručnog osposobljavanja kod zaposlenih osoba, francuski socijalni partneri 2015. godine osmislili su prvi međustrukovni certifikat CléA – evaluacijski program i program treninga. CléA je priznata u cijeloj Francuskoj i prepoznata u svim sektorima/područjima među svim poslodavcima. Program je usmjeren prvenstveno prema 3 – 4 milijuna zaposlenih osoba ili osoba koja traže posao a nemaju dovoljno  razvijene vještine. Postupak je osmišljen na način da svaki kandidat ima pravo pristupa evaluaciji prethodno stečenih znanja i vještina, i to kroz 7 uspostavljenih domena: komunikacija na francuskom jeziku, uporaba matematičkih vještina, uporaba informacijske pismenosti, timski rad, samostalni rad i ostvarenje vlastitih ciljeva, cjeloživotno učenje – učiti kako učiti te zadnja domena svijest o zdravlju, okolišu, kulturi.  CléA nije ispit, već cjelokupni paket koji čini: evaluacija, trening i na kraju izdavanje certifikata. U Francuskoj postoji mreža na nacionalnoj razini, koja okuplja 11 organizacija koje mogu izdati certifikat kandidatu, a jedna od njih je i mreža GRETA. Mreža GRETA je pod Ministarstvom obrazovanja, a obuhvaća 137 ustanova koje provode obrazovanje odraslih, među kojima su i srednje škole.

Tijekom studijskog posjeta, organiziran je posjet ustanovi Conseil Départemental du Val de Marne,  koja se nalazi u predgrađu Pariza – Creteil specifičan po velikom broju stanovnika nastanjenom na manjoj površini i velikom broju doseljenih imigranata. Ustanova se bavi pružanjem pomoći ranjivim skupinama odraslih osoba i osoba na rubu siromaštva, pružajući im pomoć pri učenju jezika, zapošljavanju i osposobljavanju, pristupu prava na zdravstvenu skrb, prijevoz, kulturu. Donošenje programa ključnih kompetencija promjenjivo je ovisno o regionalnoj politici pojedinog „departmana“ a njena provedba je više vezana uz inicijalno obrazovanje. Zbog sve većeg broja imigranata koji su se doselili u Francusku te poteškoća s kojima se susreću prilikom učenja francuskoga jezika, prilagođavanje na svakodnevne životne situacije u novoj sredini, osmišljen je LOLA program koji na neformalan način pomaže imigrantima da bolje nauče jezik i steknu potrebne vještine koje će im pomoći prilikom daljnjeg zapošljavanja ili obrazovanja. Nakon završenog LOLA programa osoba može raditi kao pomoćno osoblje u jaslicama, a ukoliko ima odgovarajući staž, može raditi i sa starijim osobama.

Francuski sistem obrazovanja odraslih pokazuje kako je i veliki broj privatnih pravnih osoba angažiran u poticanju obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja stanovništva. Donošenjem zakonskog akta iz 1981. godine, odredbom postaje obavezno za sva poduzeća da dio svog financijskog učešća moraju usmjeriti u fond za osposobljavanje svojih zaposlenika. Fondovi su povezani pa se u slučaju da ponestane novca u jednom fondu, mogu preusmjeriti sredstva iz drugog fonda. Od 2004. godine više nije cilj usmjeriti sredstva iz fonda prema tvrtkama, već prema pojedincu u svrhu njegova osposobljavanja na raznim područjima. Organizacija koja na nacionalnoj razini organizira obuke zaposlenih u malim i srednjim tvrtkama – AGEFOS PME, jedna je od dvadesetak organizacija u Francuskoj koja ima za cilj profesionalno osposobljavanje ljudi. Kao privatna institucija koja djeluje od 1973. godine, predvođena socijalnim partnerima (sindikalne organizacije i poslodavci), AGEFOS PME prati plan edukacije i obuke poduzeća, pruža savjetodavne usluge, ali pri tome sami ne drže edukacije već angažiraju privatne ustanove i tvrtke koje provode obrazovanje. AGEFOS PME se financira od doprinosa 375 000 tvrtki, a u 2015. godini su na obrazovanje 733 111 polaznika iz 354 000 tvrtki (ukupno 6 mil zaposlenih) potrošili 1 mlrd i 60 mil EUR.

Ustanovu COPANEF, kao nacionalnu organizaciju zaduženu za osposobljavanje, čine dva partnera: poslodavci i zaposleni. COPANEF je nastao sporazumom 5 sindikalnih i 3 predstavnika poslodavaca koji čini sastavni dio Zakona o radu. Na razini cijele Francuske tvrtke izdvajaju 1% u fondove za osposobljavanje (ukupno 5,5 do 6 mlrd EUR) od čega COPANEF raspolaže s 1 mlrd EUR. Svakom zaposleniku se izrađuje vlastiti račun koji mu traje cijeli radni vijek bez obzira i na promjenu poslodavca te sam ima pravo izabrati vremenski period kada će koristiti namijenjena sredstva za osposobljavanje. U suradnju s Institutom za suzbijanje nepismenosti iz Lyona COPANEF je definirao minimalnu razinu pismenosti za pristupanje  CléA-i te je također jedna od organizacija koja izdaje CléA certifikat.

Također jedna od važnih ustanova u području obrazovanja odraslih je INFREP – institucija koja se bavi isključivo ključnim kompetencijama u području obrazovanja odraslih te kvalifikacijama na raznim poslovima (ugostiteljstvo, trgovina, promet) putem programa temeljnih vještina i strukovnog osposobljavanja. U zadnjih 35 godina svog postojanja bave se cjeloživotnim učenjem te godišnje obrazuju od 4 000 do 5 000 polaznika u okviru temeljnih kompetencija. Glavni cilj je da polaznici programa pronađu posao ili da im se omogući pristup osposobljavanju. Također, aktivno se bave poučavanjem francuskog jezika za strance koji se žele nastaniti u Francuskoj. INFREP se financira putem AGEFOS-a i zadužen je, između ostalog, i za provođenje CléA-e.

Na lokalnoj razini djeluje agencija Préfecture de Paris et d’Ile-de-France čiji glavni cilj je borba protiv nepismenosti. Prema zadnjim podacima iz 2012. godine u Francuskoj postoji 2 mil i 500 000 nepismenih osoba između 18. i 65. godine starosti. Od 2010. godine, agencija se aktivno bavi temom ključnih kompetencija i razvijanju programa za stjecanje osnovnih vještina i znanja u suradnji s istraživačima i profesorima. Također, u svrhu informiranja javnosti tijekom godine organiziraju nacionalne dane za borbu protiv nepismenosti, informativne radionice, forume, izrađuju razne vodiče koje određenoj skupini ljudi pomažu u svladavanju potrebnih vještina. Agencija je tako potpisala povelju s 70 različitih ustanova za obrazovanje odraslih kako bi stavili naglasak na digitalne kompetencije. Povelja naglašava kreiranje internetskih stranica za nepismene osobe. Nepismene osobe putem digitalnih kompetencija najlakše usvajaju i ostale ključne kompetencije.

OPENCLASSROOMS je privatni startup projekt koji je započeo 2004. godine, a 2009. kreće s provođenjem on-line programa. Misija mu je obrazovanje dostupno svima s ciljem povećanja zapošljivosti. Polaznici programa su studenti ili nezaposlene odrasle osobe, a obrazovanje se provodi na francuskom, engleskom i španjolskom jeziku. Programi se provode multimedijalno putem videokonferencija te mogu biti na razini prvostupnika i magistra struke. S obzirom da su programi modularno koncipirani, nakon pojedinog završenog modula polaznicima se može izdati certifikat. Sami programi se ne naplaćuju, nego se putem upisnina osiguravaju sredstva isključivo za mentore, certifikate i diplome. OPENCLASSROOMS svaki mjesec ima 3 mil polaznika.

Fotogalerija