Go to Top

Događanja

2. KOORDINACIJSKI SASTANAK

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja, dana 17. svibnja 2017. godine održan je 2. zajednički koordinacijski sastanak sa predstavnicima projektnog tima, članovima koordinacijske skupine projekta, moderatorima i predstavnicima Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.Opširnije