Go to Top

BILJEŠKE O ODRŽANIM TRIBINAMA

BILJEŠKE O ODRŽANIM TRIBINAMA U SKLOPU PROJEKTA IMPLEMENTACIJA EU AGENDE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 2015.-2017.

 Period provedbe tribina:                                                                30.03.2017. – 19.05.2017.
UKUPNO ODRŽANIH TRIBINA                                                   20
UKUPNO SUDIONIKA                                                               152
Predstavnici redovnih srednjih škola
Predstavnici ustanova za obrazovanje odraslih
Predstavnici ureda državne uprave
Predstavnici ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Predstavnici županija
Predstavnici ureda Hrvatske gospodarske komore
Predstavnici lokalne samouprave
Predstavnici županijskih razvojnih agencija
Ostali sudionici
49
48
14
15
5
3
8
4
6
 UKUPNO ISPUNJENIH UPITNIKA                                            150

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nositelj je nacionalnog projekta Implementacija EU Agende za obrazovanje odraslih 2015. – 2017. Projekt se provodi u periodu od 1. studenoga 2015. godine do 31. listopada 2017. godine. Primarni cilj ovog projekta je izrada Nacrta novoga Nastavnog plana i programa za osnovno obrazovanje odraslih, kojega bi provodile sve ustanove za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj. Osim toga, planira se dalje raditi na promociji sustava obrazovanja odraslih i  podizanju svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja, povezivanju svih dionika na lokalnoj i regionalnoj razini.

U sklopu projekta predviđena je projektna aktivnost održavanje tribina u svim većim gradovima u Republici Hrvatskoj s ciljem okupljanja i suradnje sa dionicima na lokalnoj i regionalnoj razini.

U periodu od 30. ožujka 2017. godine do 19. svibnja 2017. godine održano je ukupno 20 tribina u sljedećim gradovima Republike Hrvatske: Krapina, Zagreb, Varaždin, Čakovec, Dubrovnik, Sisak, Karlovac, Pula, Rijeka, Gospić, Zadar, Šibenik, Split, Slavonski Brod, Požega, Vukovar, Osijek, Virovitica, Koprivnica i Bjelovar.

Pojedina tribina održana je u trajanju od 2-3 sata, a glavna tema tribina bila je predstavljanje samog projekta, projektnih aktivnosti, izrađene analize istraživanja – Nastavnici u osnovnom obrazovanju odraslih u Republici Hrvatskoj, značajni nacionalni i europski dokumenti te novine na području obrazovanja odraslih. Na kraju svake tribine održana je kraća rasprava s prisutnim dionicima i ispunjavanje anketnog upitnika s ciljem prikupljanja povratnih informacija.

Na tribinama su sudjelovali predstavnici samih ustanova za obrazovanje odraslih, srednjih škola, ureda državne uprave po županijama, podružnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, županija, ureda Hrvatske gospodarske komore, lokalne samouprave, županijskih razvojnih agencija te polaznici.

Tijekom trajanja tribina sudionici su raspravljali o sljedećim temama:

  • Potreba za edukacijom nastavnog kadra u sustavu obrazovanja odraslih (studij andragogije)
  • Primjeri dobre prakse u zemalja EU na području funkcioniranja sustava obrazovanja: edukacije nastavnog kadra, financiranja polaznika u daljnjem obrazovanju, uređen zakonodavni sustav, veliki postotak udio odraslih osoba u temeljnim vještinama, fleksibilnost promjene sustava i donošenje reformi
  • Neusklađen odnos između potreba tržišta rada i provedbe obrazovne politike (nedostatak kvalificirane radne snage, „nepopularnost“ strukovnih zanimanja kod učenika)
  • Nedostatak adekvatnih nastavnih materijala, udžbenika, priručnika za provođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih
  • Pitanje vrednovanja formalnog i neformalnog obrazovanja te priznavanje istoga
  • Problem formiranja grupe polaznika za pohađanje programa osnovnog obrazovanja odraslih u pojedinim županijama zbog nedovoljne motivacije ljudi
  • Potreba za financiranjem pohađanja programa obrazovanja odraslih od strane države
  • Slaba integracija cjeloživotnog učenja/obrazovanja odraslih u politike i strateške dokumente na lokalnoj i regionalnoj razini (županije, grada) i nedovoljna suradnja svih dionika na tom području
  • Izazovi poput uspostave e-učenja u sustavu obrazovanju odraslih (pitanje izvođenja praktične nastave, provedbe završnog ispita) te prilagodbe nastavnika i polaznika
  • Nužnost potrebe za razvijanjem programa temeljnih vještina (osobito razvijanje čitalačke i matematičke vještine) od najranije dobi djeteta

Na svakoj tribini, sudionicima je podijeljen anonimni upitnik s ciljem dobivanja mišljenja i razmjene iskustva. Anketna pitanja uglavnom su se referirala na područje provedbe programa osnovnog obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj, ključne kompetencije i potrebe razvijanje programa temeljnih vještina.

Uvidom u ispunjene anketne upitnike, većina sudionika smatra da je u Republici Hrvatskoj nedovoljan naglasak na ključnim kompetencijama, što pokazuju i brojni statistički podaci i što je pokrenuto kao  jedno od tema na raspravi. Na pitanje potrebe razvijanja formalnih programa temeljnih vještina za stjecanje pojedinih ključnih kompetencija, većina sudionika je odgovorila potvrdno, odnosno da je nužno razvijati programe u njihovoj županiji. Prilikom odabira pojedine vještine za koju sudionici smatraju da je nužno razvijati u programima temeljnih vještina, veliki broj sudionika se nije mogao odlučiti za izbor samo jednog od ponuđenih odgovora (komunikacija na materinskom jeziku, komunikacija na stranom jeziku, društvene i građanske kompetencije, osjećaj za poduzetničku inicijativu, digitalne/IT kompetencije) već su smatrali bitnim razvijati sve navedene vještine istovremeno.

Na pitanje koje se odnosi na financiranje programa temeljnih vještina, polovica sudionika smatra da je potrebno financiranje isključivo iz državnog proračuna Republike Hrvatske, dok ostala polovica smatra da je potreban razmjerni udio svih dionika u sustavu: od samog polaznika, lokane uprave, regionalne uprave i državnog proračuna Republike Hrvatske.

Na pitanje područja provedbe programa osnovnog obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj, veliki dio sudionika smatra da da isti nedovoljno vodi k stjecanju ključnih kompetencija što se pokazalo u raspravi kao jedan od najčešćih komentara da je potrebno omogućiti adekvatnu literaturu i nastavne materijale za odrasle polaznike u sustavu obrazovanja odraslih te omogućavanje stjecanja određenih kompetencija odraslim polaznicima u svrhu lakšeg zapošljavanja. Također, bitno je napomenuti da jedan udio sudionika smatra da program osnovnog obrazovanja odraslih dobro vodi k stjecanju ključnih kompetencija.


PRIKAZ ANALIZE PROVEDBE 20 TRIBINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Graf 1.  Pitanje: Program osnovnog obrazovanja odraslih vodi k stjecanju ključnih kompetencija

 

Odgovori: Broj odgovora
a) nedovoljno 41
b) dovoljno 32
c) dobro 38
d) solidno 34
e) izuzetno 7

graf1

Graf 2.  Pitanje: Zastupljenost neformalnih programa/tečajeva za stjecanje ključnih kompetencija (informatički tečajevi, strani jezici, tečajevi brzog čitanja…) u vašoj županiji

Odgovori: Broj odgovora
a) nedovoljno 43
b) dovoljno 24
c) dobro 34
d) solidno 44
e) izuzetno 5

graf2

Graf 3.  Pitanje: Razvijati formalne programe temeljnih vještina za stjecanje pojedinih ključnih kompetencija (programi temeljnih vještina)

Odgovori: Broj odgovora
a) nije uopće potrebno 2
b) poželjno 55
c) nužno je 93

graf3

Graf 4.  Pitanje: U programima temeljnih vještina treba razvijati prvenstveno

Odgovori Broj odgovora
a) komunikaciju na materinjskom jeziku 20
b) komunikaciju na stranom jeziku 2
c) društvene i građanske kompetencije 11
d) osjećaj za poduzetničku inicijativu 13
e) digitalne/IT kompetencije 13
f) neke druge vještine 1
g) više zaokruženih odgovora 91

 

graf14

 


Pogledajte fotogaleriju održanih tribina: