Go to Top

4. radionica Učiteljski fakultet

Održana 4. radionica za izradu Kurikuluma za razvoj osnovnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina odraslih osoba

Dvodnevna radionica u sklopu projekta Implementacije Europske agende za obrazovanje odraslih 2017. – 2019. održana je od 30. siječnja do 31. siječnja 2019. godine na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na dvodnevnoj radionici sudjelovali su imenovani članovi Radne skupine za izradu Kurikuluma za razvoj osnovnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina, predstavnici ustanova za obrazovanje odraslih te voditelji istraživanja “Digitalne kompetencije polaznika programa osposobljavanja i usavršavanja u Republici Hrvatskoj” koje je provedeno u sklopu projekta. Radionica je održana pod vodstvom doc. dr. sc. Tihomira Žiljka.

Radionicu su otvorili predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja koji su prisutne izvijestili o studijskom posjetu Rimu te o zaključcima 4. koordinacijskog sastanku održanog 18. siječnja 2019. godine.

Na ovoj radionici završen je dio Kurikuluma koji se odnosi na matematičke vještine te se započelo s izradom dijela Kurikuluma koji se odnosi na digitalne vještine. Radna skupina dogovorila je da će se do sljedeće radionice u ožujku pripremiti nacrt dijela Kurikuluma koji se odnosi na digitalne vještine.

Predstavljeno je provedeno istraživanje “Digitalne kompetencije polaznika programa osposobljavanja i usavršavanja u Republici Hrvatskoj”. Ciljevi istraživanja bili su sljedeći: utvrditi razinu digitalne kompetencije polaznika programa osposobljavanja i usavršavanja u Republici Hrvatskoj, utvrditi koje su socio-demografske karakteristike ispitanika povezane s njihovim rezultatom na testu digitalne kompetencija, identificirati koji su tehnološki i kognitivni aspekti testa najbolje, a koji najlošije riješeni te utvrditi povezanost samopercepcije kompetencija korištenja digitalnih tehnologija, učestalost njihova korištenja i same digitalne kompetencije polaznika. Svrha ovog istraživanja jest pridonijeti znanju o digitalnoj kompetenciji odraslih polaznika osposobljavanja i usavršavanja, posebice stoga što u Hrvatskoj ovakvog istraživanja još nije bilo.