Go to Top

2. KOORDINACIJSKI SASTANAK

2. ZAJEDNIČKI KOORDINACIJSKI SASTANAK PREDSTAVNIKA PROJEKTNOG TIMA, ČLANOVA KOORDINACIJSKE SKUPINE PROJEKTA, MODERATORA I PREDSTAVNIKA AGENCIJE
PREDSTAVNIKA PROJEKTNOG TIMA, ČLANOVA KOORDINACIJSKE SKUPINE PROJEKTA, MODERATORA I PREDSTAVNIKA AGENCIJE

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja, dana 17. svibnja 2017. godine održan je 2. zajednički koordinacijski sastanak sa predstavnicima projektnog tima, članovima koordinacijske skupine projekta, moderatorima i predstavnicima Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Glavna tema sastanka bila je uvod i priprema vezana za provedbu prve radionice koja će se održati u Mariji Bistrici, od 25. – 26. svibnja 2017. godine. Na sastanku su sudjelovali moderatori koji su sudionicima predstavili okvirni plan rada i ključne teme o kojima će se voditi rasprava, a na temelju koje su prisutni dionici iznijeli svoje mišljenje i viziju za daljnji rad na izradi novog dokumenta vezanog za osnovno obrazovanje odraslih.

Fotogalerija