Go to Top

Početna

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi nacionalni projekt Implementacija EU Agende za obrazovanje odraslih uz financijsku pomoć  Izvršne Agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu, Europske komisije. Projekt se provodi u razdoblju od 1. studenoga 2015. godine do 31. listopada 2017. godine.

CILJ PROJEKTA

Glavni cilj projekta je izrada nacrta prijedloga novog kurikuluma za osnovno obrazovanje odraslih - Nastavnog plana i programa za osnovno obrazovanje odraslih temeljenog na ključnim kompetencijama i ishodima koji će polaznike obrazovati za svakodnevne važne životne situacije. Također cilj je nastaviti dalje raditi na promociji sustava obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i važnosti cjeloživotnog učenja.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Tijekom trajanja projekta, održat će se niz tribina u svim većim gradovima u Republici Hrvatskoj kako bi se nastavilo dalje promovirati i poticati uključivanje javnosti u sustav obrazovanja odraslih. Predviđeno je i održavanje radionica, studijskih putovanja te ostalih aktivnosti koje će doprinijeti podizanju kvalitete sustava obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj.