Go to Top

Početna

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi nacionalni projekt Implementacija EU Agende za obrazovanje odraslih uz financijsku pomoć  Izvršne Agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu, Europske komisije. Projekt se provodi u razdoblju od 1. studenoga 2017. godine do 31. prosinca 2019. godine.

CILJ PROJEKTA

Glavni cilj projekta je izrada smjernica za razvoj temeljne vještine čitalačke pismenosti kod odraslih osoba - odnosit će se na ispitivanje razine digitalnih kompetencija odraslih polaznika i izradu završnog proizvoda aktualnoga projekta – Kurikuluma za razvoj temeljnih vještina odraslih osoba (digitalne, matematičke i čitalačke pismenosti).

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Tijekom trajanja projekta, održat će se niz tribina u svim većim gradovima u Republici Hrvatskoj kako bi se nastavilo dalje promovirati i poticati uključivanje javnosti u sustav obrazovanja odraslih. Predviđeno je i održavanje radionica, studijskih putovanja te ostalih aktivnosti koje će doprinijeti podizanju kvalitete sustava obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj.